Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Söderfors-brukskapell»
··· Danskalendern ···


Söderfors brukskapell

Söderfors brukskapell spelar till gammeldans, polskor är dem inte främmande. De består av fyra nyckelharpor, två fioler, en basfiol och en gitarr. De spelar bra, säkert, samspelt och har en trevlig repetoar.

[Skrivet 970703 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Söderfors-brukskapell» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.12.03 20.01:04