Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Sighstinska-kapellet»
··· Danskalendern ···


SiGHstinska kapellet

SiGHstinska kapellet är nationsorkester vid Gästrike-Hälsinglands nation och spelar dansvänlig storbandsjazz, passande till foxtrot, lindy hop och någon enstaka latinamrikansk dans men kanske inte så mycket till bugg eller modern vals.

År 2016 är storbandet vilande.

[Skrivet 1996-12-11, ändrat 2003-10-02, senast ändrat 2016-06-27 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Sighstinska-kapellet» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.12.04 18.01:04