Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Cm-bellmans-vänner»
··· Danskalendern ···


CM Bellmans vänner

CM Bellmans vänner har till uppgift, att ära och vörda minner af den store skalden Carl Michael Bellman , att sjunga hans sånger och i övrigt vårda och sprida kunskap om det kulturella arf han hafver lämnat efter sig, äfvensom att framhålla musik- och skaldekonst i öfvrigt, liksom att befrämja Bacchus och Venus och hvad därmed sammanhänger.

Föreningen är hemma i Uppsala och senvintern 2001 kontaktas den med telefon 0706-652524 (ordförande) eller 0709-723534 (ansvarig för det fria).

[Skrivet 2001-03-28 /Klaus Zeuge]


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Cm-bellmans-vänner» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.11.23 18.01:03