Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Studenthälsan»
··· Danskalendern ···


Studenthälsan

Studenthälsan ger en hel del kurser och står till buds med många motionsmöjligheter förutom sjuk- och tandvårdsuppgiften. Organisatonen har brukat tillhöra Uppsala universitets studentkår, men det tror jag har ändrat på sig nu.

För så gott som alla kurser gäller begränsade deltagarantal, undantaget är intensivkurser. Anmälan och frågor för kurser görs på telefon 018-696281 endera måndag eller onsdag 15.30-16.30 eller torsdag 9-10. Anmälan kan ej göras på telefonsvararen. Efter anmälan kommer inbetlaningsort på posten, skall betalas för kursstart. Anmälan är bindande.

[Skrivet före 1996-11-23, senast ändrat 1999-07-31 /Klaus Zeuge]


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Studenthälsan» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.12.01 18.01:02