Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Camarillo»
··· Danskalendern ···


Camarillo

Camarillo ligger på Kungstensgatan 22 nära korsningen med Döbelnsgatan i Stockholm. Ett mindre dansgolv ska finnas.

Telefon 08-156 010.

[Skrivet 2000-12-10 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Camarillo» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.11.24 11.01:01