Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Kvarnbo-kvarn»
··· Danskalendern ···


Kvarnbo kvarn

Kvarnbo kvarn ligger väster om Uppsala i Håga by på Hågavägen 188. Från 2017 finns här en loge att dansa på.

[Skrivet 2017-08-07 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Kvarnbo-kvarn» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.11.27 08.01:02