Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Scandic-star»
··· Danskalendern ···


Scandic star

Scandic star är ett hotell i Sollentuna centrum på Aniaraplatsen 8. Hitta dit kollektivt med pendeltåget till Sollentuna station, ta södra utgången, sväng vänster. Mindre än 100 m.

Kontakt 08-5172 6400.

[Skrivet 2004-04-22 /Klaus Zeuge]

Komplettera beskrivningen / recensera | Sök mer information


(Inga aktuella evenemang är kända.)


··· Katalog över alla beskrivningar ··· Till raden »Scandic-star» ··· Danskalendern ···

Valid HTML 4.0! /Brasklapp/ Sidan återpublicerades
2020.12.04 15.01:02